Vår expertis

IHE har varit en betydande aktör inom svensk hälsoekonomi sedan vi slog upp portarna 1979 och under 40 år har vi agerat brygga mellan akademi, industri och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

IHE utför hälsoekonomiska studier kring kostnaderna för specifika sjukdomar/behandlingar, budgetpåverkan, kostnadseffektivitet, utbud och tillgång till vård, patientpreferenser och betalningsmodeller. IHE designar och konstruerar hälsoekonomiska analysmodeller och medverkar som hälsoekonomisk expert i myndigheters riktlinjearbeten. Vi har bred erfarenhet av olika prissättningssystem, att konstruera innovativa betalningsmodeller och är väl insatta i problematiken kring indikations- och kombinationsprissättning. Vi arbetar både i Sverige och internationellt och våra uppdragsgivare består bland annat av myndigheter, vårdgivare, bransch- och patientorganisationer samt life-science industrin. Därtill samarbetar vi kontinuerligt med både hälsoekonomiska och kliniska enheter inom akademin.

IHE:s huvudkontor ligger i Lund men vi har även representanter i Stockholm samt i finska Kuopio. IHE:s medarbetare talar svenska, engelska, franska, spanska, tyska och finska.

Mer information om vanliga frågeställningar och specifika sjukdomsområden finns presenterade under egna menyflikar.

IHE har följande huvudsakliga expertområden:Till Publiceringar