Covid-19

Här samlar vi information om publicerat material, dokumentation från konferenser, webbinarium och annat från IHE om covid-19.

19 augusti 2021
Vad är ett vaccin mot covid-19 egentligen värt?
En artikel om vikten av hälsoekonomiska beräkningar och hur de kan göras på vaccin för att ge kunskapsunderlag inför framtida beslut har skrivits på Forum för Health Policy av IHE:s vd Peter Lindgren. De rapporter som nämns i artikeln finns här


19 maj 2021
IHE Rapport om värdet av vaccin


19 februari 2021
Covid-19 – Därför är varje vaccinspruta värd minst 4 500 kronor


2 mars 2021
Ulf Persson deltog i onlinekonferensen ”Covid-19 Pandemic and Role of Health Technology Assessment” arrangerad av Health Policy and Technology Assessment,  GraSPP, University of Tokyo.

Föredraget ”COVID-19 and health economics/HTA challenges in a Swedish perspective” finns att ladda ner som pdf på konferensen hemsida. Ulf deltog även i paneldiskussionen ”Role of Health Technology Assessment in the era with Covid-19”.


2 dec 2020
IHE deltog i webbinarium om COVID-19


7 oktober 2020
Nya IHE-rapporter kring QALY-förlusten i samband med COVID-19 i Sverige


9 juli 2020
Vaccinsamordnare i IHE:s styrelse


23 juni 2020 (webbinarium arrangerat av IHE)
Covid-19: Vilka blir effekterna på hälsa och ekonomi?

Covid-19 har haft genomgripande påverkan på ekonomi och hälsa sett ur både ett samhälls- och individperspektiv. Det har skapat många frågor och IHE bjöd därför in till ett webbinarium på temat ”Covid-19: Vilka blir effekterna på hälsa och ekonomi?” för att diskutera och belysa situationen och de effekter som pandemin kan ge på hälsa och ekonomi.

Lars Jonung, professor emeritus vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Peter Nilsson, professor och överläkare internmedicin vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med IHE:s Ulf Persson, filosofie doktor och Sara Olofsson, filosofie doktor tog bland annat att upp följande frågor på webbinariet:

  • Hur påverkas hälsa och livskvalitet hos Sveriges befolkning till följd av covid-19?
  • Vilka undanträngningseffekter uppstår inom hälso- och sjukvården?
  • Varför har Sverige haft en annan strategi?
  • Vilka makroekonomiska effekter kan uppstå?

Webbinariet vände sig till alla med intresse för samhällsfrågor kopplade till ekonomi och hälso- och sjukvård, både inom statliga myndigheter, regioner, organisationer och läkemedelsindustri.

 

Se presentationer (pdf) från webbinariet:

Befolkningens livskvalitet under Covid-19
Sara Olofsson & Ulf Persson
Undanträngningseffekter i hälso- och sjukvården av pandemin
Peter Nilsson
Den svenska pandemi-politiken & Pandemin som ekonomisk kris
Lars Jonung

I media

Dagens Medicin 2020-06-25 

Läs SVT Nyheters intervju med Sara Olofsson 2020-06-24

Se SVT Rapports intervju med Sara Olofsson i sändningen 19:30 2020-06-23
(kan endast ses tom 2020-06-30)


26 maj 2020
Artikel på thelocal.se
As Europe comes out of lockdown, what lessons can be learned from Sweden?

”Making comparisons between countries and even within areas of the same countries can be fraught when so many factors play a part, warns Peter Lindgren, Managing Director at the Swedish Institute for Health Economics.“We have the same measures throughout Sweden and very different infection rates and death rates,” he tells The Local.”