1-3 juni

WEBBASERAD GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
– med aktuella praktiska exempel 

Anmälan är stängd


VIKTIGT INFORMATION (22 april 2020)

Under rådande omständigheter kommer vår planerade grundkurs den 1-2 juni att omvandlas till en webbaserad kurs den 1-3 juni. Kursinnehållet kommer att vara det samma men fördelat över tre dagar för att ta hänsyn till att det nu är online samt modererade diskussioner i mindre grupp för att upprätthålla en hög grad av interaktivitet.


Du får grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa.

Föreläsningar kommer att blandas med diskussioner i mindre grupper där föreläsarna är moderatorer.

Grundkursen arrangeras och leds av personal från IHE.

Datum: 1-3 juni 2020
Plats: Webbaserad i Microsoft Teams
Tid: 9.00-14.00

Kursfakta