12 oktober

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
– en dag i anslutning till årets IHE Forum

Kursen äger rum den 12 oktober 2021 på Grand Hotel i Lund
Adress: Grand Hotel, Bantorget 1, 221 04 Lund
Kursen arrangeras och leds av personal från IHE.

Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för er som är anmälda till IHE Forum den 13-14 oktober. Läs mer om kursen

Paketpris för kurs och konferens är 11 600 kr per person (exkl moms) och inkluderar utöver konferensen även kursföreläsningar, kursmaterial, fika och lunch. Myndigheter, hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar paketpriset 9 100 kronor/person (exkl. moms). Konferensfakta

Sista anmälningsdatum: 31 augusti 2021

Till anmälan 
(välj alternativ Kurs & IHE Forum (paket))

Har du frågor angående denna kurs eller vill du endast gå kursen – Kontakta Gunhild Anderson, e-post: ga@ihe.se eller tel: 046-32 91 00.

Årets IHE Forum har flyttats fram till 13-14 oktober, vilket även påverkat kursens datum. Både kurs och konferens kommer äga rum på Grand Hotel i Lund. IHE:s beslut om att flytta fram årets IHE Forum grundar sig i en förhoppning om att vaccinationen av vuxna ska vara fullt genomförd då. Vi följer dock noga utvecklingen kring covid-19 och kommer anpassa kurs och konferens till rekommendationerna som råder.