1-2 juni

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
– med aktuella praktiska exempel 


VIKTIGT INFORMATION  (18 mars 2020)

Med anledningen av utbrottet av coronaviruset och för att minska risken för smittspridning har vi beslutat att skjuta fram grundkursen som var planerad att genomföras 27-28 april och det nya datumet är 1-2 juni.

Anmälda personer
För dig som har anmält dig gäller att du kan antingen avboka kostnadsfritt eller behålla din plats till kursen. Vänligen hör av dig så snart som möjligt om detta nya datum passar och du vill kvarstå som anmäld, eller om du önskar avboka din anmälan. Kontakta IHE

Nya anmälningar
Vill du anmäla dig till kursen den 1-2 juni är sista anmälningsdatum den 27 april.


Få grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa.

Grundkursen arrangeras och leds av personal från IHE.

Datum: 27-28 april 2020 1-2 juni 2020
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Kursavgift: 12 000 kronor/person (exkl moms)
I kursavgiften ingår utöver föreläsningarna även kursmaterial, luncher och pausfika samt middag (dag 1).

Anmälan till kursen görs senast den 31 mars 2020 27 april 2020
Begränsat deltagarantal.

Du kan anmäla dig här