27-28 april

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
– med aktuella praktiska exempel 

Få grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa.

Grundkursen arrangeras och leds av personal från IHE.

Datum: 27-28 april 2020
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Kursavgift: 12 000 kronor/person (exkl moms)
I kursavgiften ingår utöver föreläsningarna även kursmaterial, luncher och pausfika samt middag (dag 1).

Anmälan till kursen görs senast den 31 mars 2020
Begränsat deltagarantal.

Du kan anmäla dig här