Kursfakta

VIKTIGT INFORMATION (18 mars 2020)
Med anledningen av utbrottet av coronaviruset och för att minska risken för smittspridning har vi beslutat att skjuta fram grundkursen som var planerad att genomföras 27-28 april och det nya datumet är 1-2 juni.

Jag är anmäld till kursen 27-28 april – Vad gör jag nu?
För dig som har anmält dig gäller att du kan antingen avboka kostnadsfritt eller behålla din plats till kursen. Vänligen hör av dig så snart som möjligt om detta nya datum passar och du vill kvarstå som anmäld, eller om du önskar avboka din anmälan. Kontakta IHE

TID OCH PLATS
Datum: Kursen äger rum den 27-28 april 2020 1-2 juni 2020
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

KURSAVGIFT
Kursavgiften är 12 000 kronor/person (exkl moms). I kursavgiften ingår utöver föreläsningarna även kursmaterial, luncher och pausfika samt middag (dag 1).

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och görs på anmälningsformulär hos IHE. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du överlåta din plats till annan person. Meddela alltid IHE skriftligt om så behöver ske.
Sista anmälningsdag: 31 mars 2020 27 april 2020

Till anmälan 

BEKRÄFTELSE
Bekräftelse på din anmälan skickas via e-post till angiven e-postadress. Skulle du av någon anledning inte få någon bekräftelse inom några dagar ber vi dig kontakta Gunhild Anderson, e-post: ga@ihe.se eller tel: 046-32 91 00.

BETALNING
Alla priser är exklusive moms och betalning sker mot faktura och full likvid ska erläggas senast 30 dagar från fakturadatum. Fakturering sker från IHE- Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, organisationsnummer 556186-3498. Faktura på konferensavgiften skickas via brev till angiven adress.

AVBOKNING
Avbokning skall ske skriftligt. Vid avbokning tas en administrationsavgift ut på 10%. Avbokning inom två veckor före kursen innebär att hela avgiften debiteras.

FÖRBEHÅLL
Vi reserverar oss för förändringar i program, möjlighet att ställa in kursen vid lågt deltagarantal samt vid händelser som IHE inte råder över.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Genom att du anmäler dig via formuläret accepterar du att IHE lagrar och bearbetar dina uppgifter i enlighet med integritetspolicyn för webbplatsen.

FRÅGOR
Önskas mer information eller vid eventuella frågor, kontakta IHE:
Telefon: 046-32 91 00
E-post: ihe@ihe.se