Nyheter

Läs om våra tjänster, expertisområden och forskning 


IHE FORUM FLYTTAS TILL VÅREN 2022

21-22 april 2022

Att vårda över gränserna
– Ett samhällsperspektiv utan stuprör


Vill du lära dig grunderna i hälsoekonomi? Nästa kurstilfälle är 31 mars-1 april 2022