Nyheter

Läs om våra tjänster, expertisområden och forskning


 

Join the EuropeanCancerForum to discuss concrete actions! IHE participates and will talk about improving treatment rates in cancer care.The full program is available here at https://europeancancerforum.eu/

IHE deltar i projektet I³LUNG som finansieras av EU

UTLYSNING AV STIPENDIUM ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI 2023 Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2022/2023.