Nyheter

Våra tjänster, expertisområden och forskning


IHE:s grundkurs i hälsoekonomi 20-21 mars 2023 i Stockholm

Stipendium 2023

UTLYSNING AV STIPENDIUM ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI 2023 Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2022/2023.