Nyheter

Läs om våra tjänster, expertisområden och forskningUtlysning av stipendium 2020
ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI

Läs mer  Viktig information

(19 mars 2020)  Med anledning av spridningen av coronaviruset vill vi informera om hur IHE agerar till följd av det pågående utbrottet. Vi håller oss uppdaterade och följer myndigheternas rekommendationer och som en säkerhetsåtgärd uppmanas alla våra medarbetare att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälsotillståndet tillåter det. Tillsvidare ställer vi in våra tjänsteresor, vårt deltagande i fysiska kurser och konferenser, externa möten, mm för att undvika exponering och bidra till att minska smittspridning. På våra kontor tillämpar vi en hygienpolicy i linje med myndigheternas rekommendationer. Folkhälsomyndigheten