Hoppa till innehåll

Våra expertisområden

IHE är en betydande aktör inom svensk hälsoekonomi och har under mer än 40 år agerat brygga mellan akademi, industri och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

  • Vi utför hälsoekonomiska studier kring kostnaderna för specifika sjukdomar/behandlingar, budgetpåverkan, kostnadseffektivitet, utbud och tillgång till vård, patientpreferenser och betalningsmodeller.
  • Vi designar och konstruerar hälsoekonomiska analysmodeller och medverkar som hälsoekonomisk expert i myndigheters riktlinjearbeten.
  • Vi har bred erfarenhet av olika prissättningssystem, att konstruera innovativa betalningsmodeller och är väl insatta i problematiken kring indikations- och kombinationsprissättning.
  • Vi arbetar både i Sverige och internationellt och våra uppdragsgivare består bland annat av myndigheter, vårdgivare, bransch- och patientorganisationer samt life-science industrin. Därtill samarbetar vi kontinuerligt med både hälsoekonomiska och kliniska enheter inom akademin.

Förutom svenska och engelska kommunicerar IHE:s medarbetare på danska, franska, norska, spanska och tyska.

IHE:s huvudsakliga expertområden finns under Tillämpad hälsoekonomi och information om vanliga frågeställningar och specifika sjukdomsområden finns under Sjukdomsområden.