Hoppa till innehåll

Cancer

IHE har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med olika frågeställningar, och olika typer av sjukdomar inom sjukdomsområdet cancer. Inom cancerområdet har IHE bland annat arbetat på uppdrag av myndigheter, regionala vårdgivare, läkemedelsbolag och patientorganisationer. Utöver studier rörande specifika cancersjukdomar och cancerläkemedel har IHE också gedigen erfarenhet av studier rörande diagnostiska tester inom cancerområdet. Diagnostiska tester används för att identifiera vilka individer som är lämpliga för en viss behandling samt för att monitorera och prediktera behandlingssvar.

IHE Cancer

IHE har erfarenhet av följande cancersjukdomar:

 • Bröstcancer
 • Prostatacancer
 • Lungcancer
 • Kolorektalcancer
 • Leukemi (Akut lymfatisk leukemi (ALL), Akut Myeloisk Leukemi (AML), kronisk lymfatisk leukemo (KLL) och Kronisk myeloisk leukemi (KML))
 • Livmoderhalscancer
 • Malignt melanom
 • Multipel myelom, myelofibros
 • Non-hodgkins lymfom
 • Pankreascancer
 • Njurcancer
 • Testikelcancer
 • Tuberös skleros (TSC)
 • Äggstockscancer

IHE:s arbete inom cancerområdet har mynnat ut i mer än 50 publikationer. Exempel på områden där IHE har publicerat studier inom cancer är:

 • Kostnadseffektsberäkningar av screeningprogram för flera cancertyper (t.ex. bröst-, kolorektal- och livmoderhalscancer)
 • Kostnadsberäkningar av olika cancertyper
 • Kostnadsberäkningar av individuella behandlingsregimer
 • Betalningsviljestudier
 • Kostnadseffektstudier av olika cancerbehandlingar
 • Kartläggningar av upptaget av cancerläkemedel
 • Analyser av utbudet av cancervård i olika länder
 • Analyser av cancervården i Europa
 • Utvärderingar av hur cancervården kan effektiviseras i framtiden

Använd gärna vår sökfunktion för att se vad vi gjort inom detta område