Hoppa till innehåll

Sjukdomsområden

IHE har erfarenhet av hälsoekonomiskt arbete inom en rad olika sjukdomsområden och diagnoser. Inom några av dem har vi bedrivit ett mångårigt forskningsarbete och tillhör ett av de mest erfarna forskningscentrumen globalt. Nedan finns exempel på områden där vi varit särskilt aktiva, men vårt arbete är förstås inte begränsat till dessa specifika sjukdomsgrupper.