Hoppa till innehåll

Life science

Med mer än 40 års erfarenhet av tillämpad hälsoekonomi är IHE en stabil partner för både stora och små företag inom läkemedel och medicinteknik. Vi genomför såväl mer akademiska projekt som arbeten av konsultnatur, alltid på solid vetenskaplig grund. Våra kunder inom life science finns både i Sverige och internationellt. Exempel på områden där vi arbetar är:

IHE Life Science