Hoppa till innehåll

Skräddarsydda kurser

IHE arrangerar kurser och workshops som utformas i dialog med beställarens särskilda önskemål om innehåll och målgrupp. Kurserna kan arrangeras i Lund eller på annan ort och som en- eller flerdagsaktiviteter. Vi kan ge kurser på engelska och svenska.

Exempel på skräddarsydda kurser:

  • En specialanpassad grundkurs där grundläggande hälsoekonomiska begrepp, metoder och teorier introduceras tillsammans med exempel från ett specifikt sjukdomsområde. IHE har spetskompetens inom bland annat cancer, diabetes, dermatologi, koagulationssjukdomar, multipel skleros (MS) och Parkinson.
  • En kurs kan också utöver grundläggande hälsoekonomiska begrepp, metoder och teorier riktas in utmaningar för ett visst terapiområde såsom genterapier, eller speciella hälsoekonomiska frågeställningar såsom indikationsprissättning, patientpreferenser eller betalningsmodeller.
  • En påbyggnadskurs utifrån redan förvärvade baskunskaper inom hälsoekonomi genom att specialisera vissa problem och frågeställningar som är aktuella för det efterfrågade ämnesområdet/terapiområdet.
  • En kurs om hur man använder hälsoekonomiska modeller i praktiken. En sådan kurs kan innefatta grundläggande kunskaper såsom till exempel vad hälsoekonomiska modeller kan besvara för frågor, vad som är viktigt att tänka på när en modell utformas, vilka komponenter som ingår i en modell och vilken sorts data som används i en modell.
  • En metodorienterad kurs om hur man designar hälsoekonomiska simuleringsmodeller för att analysera kostnadseffektivitet eller budgetpåverkan.


Tveka inte att höra av dig om du vill diskutera hur man kan lägga upp en skräddarsydd hälsoekonomisk kurs

Kontakta IHE via e-post: kurs@ihe.se eller telefon: 073 079 97 18