Hoppa till innehåll

Uppdragsgivare & samarbeten

På IHE tror vi att det bästa sättet att förstå vår tids utmaningar inom hälsa och välfärd är att arbeta tillsammans med alla aktörer och intressenter. Genom tillämpad hälsoekonomi agerar vi brobyggare mellan akademisk forskning, industri, offentlig sektor och civilsamhället. Genom att kombinera uppdragsbaserade forsknings- och utredningsprojekt med traditionella forskningsanslag är vi väl positionerade för att bidra till dagens och morgondagens informerade beslutsfattande.