Hoppa till innehåll

Integritetspolicy för IHE:s webbplats

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på ihe.se. Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi AB (IHE) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in eller kan finnas på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter, tjänster och aktiviteter som IHE arrangerar. Utöver den behandling av personuppgifter som anges, utför IHE också behandling som är nödvändig/tvingande för att följa tillämplig lag, förordningar och eventuella myndighetsbeslut.

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter kan behandlas av IHE:

 • Personnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Faktureringsadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Foto
 • Titel/Titlar

Hur inhämtar vi information?

IHE samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för angivet ändamål. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan IHE vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter, tjänster eller aktiviteter som anordnas/tillhandahålls av IHE.

 • Vid anmälan till möten, kurser och konferenser arrangerade av IHE
 • Vid anmälan att motta IHE:s nyhetsbrev per e-post
 • Vid köp av tjänster eller produkter
 • Vid förfrågan/kontakt via e-post om produkter, tjänster eller aktiviteter som anordnas/tillhandhålls av IHE

Anställdas personuppgifter och personuppgifter som förekommer i samband med aktiviteter, tjänster eller produkter som anordnas/tillhandahålls av IHE inhämtas via samtycke. Det är frivilligt att ge sitt samtycke. IHE kan vara förhindrade att ge dig tillgång till information om samtycke inte har givits.

Ändamålet med information som inhämtas

Ändamålet med insamling av personuppgifter är för att:

 • IHE ska kunna arrangera, administrera och genomföra egna aktiviteter
 • kunna sända information om IHE, IHE:s produkter, tjänster och av IHE arrangerade aktiviteter via nyhetsbrev
 • kunna ge tillgång till IHE:s produkter och tjänster

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att IHE:s behandling ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse eller för att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Personuppgifter kan också behandlas om det finns samtycke.

Hur lagras informationen?

Personuppgifter som inhämtats genom formulär på ihe.se lagras i IHE:s CMS-system för webbplatsen, samt i ett för aktiviteten register hos IHE. Personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för administration och genomförande.

Personuppgifter som inhämtas för prenumeration på nyhetsbrevet lagras hos underleverantör till IHE. Uppgifterna sparas bara så länge prenumerationen pågår.

Vid förfrågningar/kontakter via e-post lagras uppgifter i IHE:s e-postsystem och endast så länge som anses nödvändigt.

Fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringslagar.

Hur tas information bort?

Efter av IHE arrangerad aktivitet raderas de uppgifter som inhämtas via formulär i IHE:s CMS-system, samt i IHE:s e-postsystem.

Avslutning av prenumeration på IHE:s nyhetsbrev görs via en direktlänk i nyhetsbrevet av prenumeranten och tas då automatiskt bort.

De personuppgifter som behandlats för att ge tillgång till IHE:s produkter och tjänster raderas efter utförande eller leverans av produkt/tjänst.

Radering av fakturaunderlag vid betalning för av IHE arrangerade aktiviteter, produkter och tjänster följer gällande bokföringslagar.

Utlämning av information till tredje part?

IHE delar inte ut personuppgifter till tredje part, men IHE kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen tjänster. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å IHE:s vägnar. IHE säkrar personuppgifterna och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantörer.

Rättigheter

Som användare av IHE:s webbplats, ihe.se, har du rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Du har också rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter kontaktar du IHE skriftligt. Du har även rätt att inge klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, som utövar tillsyn av personuppgiftbehandlingar, om du tycker att IHE inte uppfyller dina rättigheter eller bryter mot Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679.

Användning av cookies

På IHE:s webbplats används cookies för att minnas språkval och andra layoutval. Dessa innehåller inga personuppgifter för dig som besökare på webbplatsen utan är endast inställningar sk ”plugins” för att underlätta för dig att navigera när du besöker webbplatsen.

Om du lämnar en kommentar på webbplatsen kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du som besökare inte vill tillåta cookies så går det att ändra inställningarna i din webbläsaren så att cookies inte accepteras.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Ändringar

Vid ändringar som kan komma att behöva göras av denna integritetspolicy kommer IHE att publicera den justerade integritetspolicyn på ihe.se med information om när ändringarna träder ikraft.