Hoppa till innehåll

Dermatologi

IHE besitter mångårig erfarenhet av hälsoekonomiska analyser inom sjukdomsområdet dermatologi. Några av IHE:s medarbetare har genomfört sina avhandlingsarbeten inom sjukdomsområdet dermatologi. IHE har ett långtgående samarbete med det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg.

IHE Dermatologi

IHE har erfarenhet av följande dermatologiska sjukdomar:

 • Psoriasis
 • Aktinisk keratos
 • Atopisk dermatit
 • Venösa bensår
 • Diabetesfotsår

IHE har bidragit till över 50 publikationer inom dermatologiområdet. Exempel på områden där IHE har publicerat studier inom dermatologi är:

 • Kostnadsberäkningar av sjukdomen
 • Kostnadsberäkningar av enskilda dermatologiska behandlingar
 • Kostnadseffektsstudier av olika dermatologiska behandlingar
 • Kartläggningar av behandlingsstrukturer
 • Analyser av effekten av introduktion av nya läkemedel
 • Kartläggningar av resurskonsumtion förknippat med en sjukdom/behandling
 • Utvärdering av kliniska och ekonomiska effekter av korrekt diagnosticering
 • Utvärdering av medicinsk teknik
 • Utvärdering av nyttan med kvalitetsregister
 • Exploatering av användningsområden för kvalitetsregister
 • Validering av kvalitetsregister
 • Livskvalitetsstudier
 • Analyser av behandlingsnöjdhet
 • Preferensstudier (där både metoden time trade-off (TTO) och willingness to pay (WTP) använts)
 • Studier rörande optimala vårdstrukturer

Använd gärna vår sökfunktion för att se vad vi gjort inom detta område