Hoppa till innehåll

Healthcare/Offentlig sektor

Vi bidrar med evidensbaserade underlag för informerat beslutsfattande till aktörer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården och bredare inom offentlig verksamhet.

  • Ekonomisk utvärdering av insatser som stöd för prioritering, till exempel genom utvärdering av screeningprogram.  Oftast med hjälp av hälsoekonomiska modeller. Läs om modellering här.
  • Analys av kostnader och sjukdomsförlopp utifrån registerdata eller andra kostnadsmätningsmetoder. Läs mer om data och evidens.
  • Underlag till och kompletta policyrapporter inom en rad olika områden. Läs mer under Policy och preferenser
  • Analys av produktivitet och effektivitet. Läs mer under Policy och preferenser
IHE Offentlig Sektor 2