Hoppa till innehåll

Covid-19

IHE Covid-19

Här samlar vi information om publicerat material, dokumentation från konferenser, webbinarium och annat från IHE om covid-19.


25 april 2023
Gunnar Brådvik presenterade en studie som handlar om beteendeeffekterna av nedstängningarna i EU under covidpandemin på konferensen SHEA 2023. I studien, som genomförs med stöd av universitetet i Tokyo, används data över hur folk rörde sig under pandemin för att undersökta om nedstängningarna ledde till ökad social distansering i EU. Resultaten jämförs med Storbritannien och Israel, som startade vaccineringarna tidigare än EU.

Titel: Movement trends in the EU during the covid 19 pandemic (Session 2B: Policy evaluation and distributional impact)

Program SHEA 2023 (pdf)


20 april 2023
Chen J, Gong CL, Persson U, Gu NY. A cross-country comparison of health-related quality of life in the United States, Sweden, and Norway during the first year of the COVID-19 pandemic. Archive of Public Health. 2023 Apr 20;81(1):58.

Läs mer och ladda ner artikel


25 november 2022
Brådvik G, Lindgren P, Persson U. Varför stängde västeuropeiska länder ned olika mycket under 2020? Ekonomisk Debatt 2022; 50(8): 54-67

När covid-19 pandemin bröt ut infördes omfattande restriktioner i människors vardag som varade under ett par års tid. Restriktionerna syftade till att minska smittspridningen och skydda sjukvården, men de förde också med sig hälsokostnader och ekonomiska kostnader och länderna stängde ned olika mycket.

Läs mer och ladda ner artikeln


8 juni 2022
Persson U. “Comment on L. Hultkrantz & M. Svensson: The economic cost of COVID-19: Iceland, Norway, and Sweden” in ”Covid-19 Effects on the Economy in the Nordics”, Nordic Economic Policy Review 2022, page 137-141

This issue of the Nordic Economic Policy Review surveys the economic repercussions of the COVID-19 pandemic and the health and economic policies introduced to minimise its impact in the Nordic countries. Although national policies were broadly similar, they also differed in many respects. Given that some enjoyed greater success than others, comparing different policies and their effects may yield valuable lessons for the future. Nordic Economic Policy Review (NEPR) aims to convey policy-relevant, up to date research on different economic issues. Read more and download


25 november 2021
Poster på Svenska Läkaresällskapets ”State of the Art Covid-19”.

Studien som presenteras på postern är en undersökning om hur livskvaliteten förändrades i den svenska befolkningen under covid-19. Både pandemin covid-19 och de följande restriktionerna kan förväntas ha påverkat livskvaliteten hos befolkningen. Läs mer


24 september 2021
En nyligen publicerad artikel i Nordic Journal of Health Economics visar hur livskvaliteten i den svenska befolkningen minskat under covid-19 pandemin baserat på en mätning under första (april 2020) och andra (januari 2021) vågen jämfört med en mätning strax före utbrottet av pandemin (februari 2020).

Artikeln bygger på IHE Rapport 2020:7 ”Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak”, och inkluderar den ytterligare mätningen i januari 2021.

Här kan du läsa mer och även ladda ner artikeln


19 augusti 2021
Vad är ett vaccin mot covid-19 egentligen värt?
En artikel om vikten av hälsoekonomiska beräkningar och hur de kan göras på vaccin för att ge kunskapsunderlag inför framtida beslut har skrivits på Forum för Health Policy av IHE:s vd Peter Lindgren.


19 maj 2021
IHE Rapport om värdet av vaccin


19 februari 2021
Covid-19 – Därför är varje vaccinspruta värd minst 4 500 kronor


2 mars 2021
Ulf Persson deltog i onlinekonferensen ”Covid-19 Pandemic and Role of Health Technology Assessment” arrangerad av Health Policy and Technology Assessment,  GraSPP, University of Tokyo.

Föredraget ”COVID-19 and health economics/HTA challenges in a Swedish perspective” finns att ladda ner som pdf på konferensen hemsida. Ulf deltog även i paneldiskussionen ”Role of Health Technology Assessment in the era with Covid-19”.


2 dec 2020
IHE deltog i webbinarium om COVID-19

Sara Olofsson har deltagit i ett webbinarium anordnat av ISPOR Karolinska Institutet Chapter om svenska befolkningens livskvalitet under den pågående COVID-19 pandemin.


7 oktober 2020
Nya IHE-rapporter kring QALY-förlusten i samband med COVID-19 i Sverige

IHE har tillsammans med forskare vid University of Southern California (USC) undersökt hur livskvaliteten i den vuxna svenska befolkningen ändrades mellan februari och april 2020. Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten

IHE har även skattat QALY-förlusten till följd av överdödligheten under första halvåret med COVID-19 pandemin i Sverige. Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten


9 juli 2020
Vaccinsamordnare i IHE:s styrelse

I juni utsågs Richard Bergström till Sveriges vaccinsamordnare.

Richard är sedan flera år ledamot i IHE:s styrelse och han har bland annat varit vd för både den svenska läkemedelsindustriföreningen (LIF) och dess europeiska motsvarighet (EFPIA).

Vaccinsamordnaren ska följa utvecklingen av vaccin mot covid-19 och ta fram en handlingsplan för Sverige som tar hänsyn till både landets och världens behov. En första delrapport till regeringen ska lämnas senast 31 augusti i år, men uppdraget sträcker sig ända till maj 2022.


23 juni 2020 (webbinarium arrangerat av IHE)
Covid-19: Vilka blir effekterna på hälsa och ekonomi?

Covid-19 har haft genomgripande påverkan på ekonomi och hälsa sett ur både ett samhälls- och individperspektiv. Det har skapat många frågor och IHE bjöd därför in till ett webbinarium på temat ”Covid-19: Vilka blir effekterna på hälsa och ekonomi?” för att diskutera och belysa situationen och de effekter som pandemin kan ge på hälsa och ekonomi.

Lars Jonung, professor emeritus vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Peter Nilsson, professor och överläkare internmedicin vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med IHE:s Ulf Persson, filosofie doktor och Sara Olofsson, filosofie doktor tog bland annat att upp följande frågor på webbinariet:

  • Hur påverkas hälsa och livskvalitet hos Sveriges befolkning till följd av covid-19?
  • Vilka undanträngningseffekter uppstår inom hälso- och sjukvården?
  • Varför har Sverige haft en annan strategi?
  • Vilka makroekonomiska effekter kan uppstå?

Webbinariet vände sig till alla med intresse för samhällsfrågor kopplade till ekonomi och hälso- och sjukvård, både inom statliga myndigheter, regioner, organisationer och läkemedelsindustri.

Se presentationer (pdf) från webbinariet:

Befolkningens livskvalitet under Covid-19
Sara Olofsson & Ulf Persson
Undanträngningseffekter i hälso- och sjukvården av pandemin
Peter Nilsson
Den svenska pandemi-politiken & Pandemin som ekonomisk kris
Lars Jonung

I media

Dagens Medicin 2020-06-25 

Läs SVT Nyheters intervju med Sara Olofsson 2020-06-24

Se SVT Rapports intervju med Sara Olofsson i sändningen 19:30 2020-06-23
(kan endast ses tom 2020-06-30)


26 maj 2020
Artikel på thelocal.se
As Europe comes out of lockdown, what lessons can be learned from Sweden?

”Making comparisons between countries and even within areas of the same countries can be fraught when so many factors play a part, warns Peter Lindgren, Managing Director at the Swedish Institute for Health Economics.“We have the same measures throughout Sweden and very different infection rates and death rates,” he tells The Local.”


Använd gärna vår sökfunktion för att se vad vi gjort inom detta område