Hoppa till innehåll

Stipendium

UTLYSNING AV STIPENDIUM 2024

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2023/2024.

Stipendieutlysning studentuppsats i hälsoekonomi 2024

Hälsoekonomi ger oss verktyg för att bättre förstå den problembild vi står inför, för att utvärdera möjliga lösningar och för att bidra med kunskap för nödvändiga prioriteringar inom dagens hälso- och sjukvård.

För att lyfta intresset för detta viktiga fält kommer Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning och IHE årligen belöna en framstående uppsats inom hälsoekonomiområdet.

Uppsatsen bedöms utifrån relevans och kvalitet av en kommitté bestående av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Uppsatsen ska vara skriven eller publicerad vid ett svenskt lärosäte.

Stipendiet kommer att utlysas här på IHE:s hemsida och delas ut under IHE Forumdagarna i september.