Hoppa till innehåll

IHE Forum 2023

IHE Forum 2023 tema

Patientens roll i hälso- och sjukvården
– från forskning till beslut

Vi kommer att diskutera hur vi bättre kan förstå och ta till vara patienters erfarenheter och behov. Föredragen kommer ge exempel på patientinvolvering i olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet och utifrån olika perspektiv:

• Patienters roll i forskningen
• Att mäta individers preferenser
• Preferensers roll i beslut och prioriteringar
• Patienten i processen för läkemedelsprioritering i Danmark, Norge och Skottland

På årets IHE Forum kommer vi höra inspirerande föredragshållare från patientorganisationer, sjukvården, myndigheter, akademin, politiker och industrin. Det ger en unik möjlighet att tillsammans diskutera hur patientmedverkan kan bidra till utveckling av svensk hälso- och sjukvård.

Under de två dagarna får vi bland annat lyssna på Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Oskar Ahlberg, vice ordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och ordförande, Svenska MPS-föreningen, Audun Hågå, direktör, Legemiddelverket, Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer, Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Hanna Gyllensten, docent i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet.

Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom

Varmt välkommen till IHE Forum 2023!