Hoppa till innehåll

4 september

INTRODUKTIONSKURS I GRUNDLÄGGANDE HÄLSOEKONOMI
– en dag i anslutning till IHE Forum

Kursen äger rum den 4 september på Grand Hotel i Lund
Adress: Grand Hotel, Bantorget 1, 221 04 Lund

Få grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa. Denna kurs innehåller flertalet av de moment som ingår i vår 2-dagars kurs men något avkortat i varje del.

Läs mer om innehållet i vår grundkurs
Läs mer om IHE Forum

Paketpris för kurs och konferens är 12 600 kr/person (exkl moms) och inkludera utöver konferensen även kursföreläsningar, kursmaterial, fika och lunch den 4 september. Myndigheter, regioner, kommuner, hälso- och sjukvården betalar paketpriset 9 900 kr/person (exkl moms). Om du arbetar för en patientorganisation är paketpriset 9 000 kr/person (exkl moms). 

Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för anmälda deltagare vid IHE Forum den 5-6 september. Vill du bara gå kursen eller har frågor om denna kurs? Kontakta Gunhild Anderson, e-post: ga@ihe.se eller tel: 073 079 97 18