Hoppa till innehåll

Sällsynta diagnoser

Den europeiska definitionen på sällsynta sjukdomar är att sjukdomsprevalensen är 5 per 10,000 invånare eller mindre. Eftersom kostnaderna för forskning och utveckling (R&D) är densamma för läkemedel och annan utrustning som riktar sig till vård av patienter med sällsynta sjukdomar resulterar det i att behandlingen av färre patienter ska finansiera framtagandet av produkten. Kostnaden per patient är därför ofta hög inom sällsynta sjukdomar. Det medför att life-science produkter som behandlar sällsynta sjukdomar råder under andra marknadsförutsättningar än andra life-science produkter. De små patientpopulationerna gör också att man ofta har tillgång begränsade data vid exempelvis ansökan om subvention. Samtidigt är det i många fall en utmaning för personer med sällsynta diagnoser att få korrekt diagnos ställd.

Vi har erfarenhet av arbete med en rad olika sällsynta diagnoser ur flera olika perspektiv.


Använd gärna vår sökfunktion för att se vad vi gjort inom detta område

IHE Sällsynta diagnoser