Hoppa till innehåll

Diabetes

IHE har mycket bred erfarenhet av hälsoekonomiska studier inom diabetes, både Typ I och Typ II. IHE har bland annat medverkat med hälsoekonomisk expertis i framtagandet av Socialstyrelsens nationella diabetesriktlinjer.

Flera av IHE:s medarbetare har genomfört sina avhandlingsarbeten inom sjukdomsområdet diabetes och IHE har ett etablerat team inom diabetesmodellering. Under årens lopp har IHE publicerat mer än 40 artiklar inom diabetesområdet.

IHE Diabetes

Exempel på områden där IHE har publicerat studier inom diabetes är:

  • Kostnadseffektstudier av olika medicinska produkter
  • Analyser av livsstilsinterventioner
  • Utvärdering av livskvalitet bland personer med diabetes
  • Studier som jämfört diabetesvård i hemmet med diabetesvård på sjukhus
  • Beräkningar av samhällets kostnad för diabetes (inklusive prediktioner av framtida kostnader)
  • Hälsoekonomiska studier rörande diabetesfotsår
  • Preferensstudier (där både metoden time trade-off (TTO) och willingness to pay (WTP) använts)
  • Beräkningar av långsiktiga konsekvenser av diabetes
  • Diabetesmodellering

Kliniska prövningar har oftast en relativt kort uppföljningsperiod och därför är hälsoekonomisk modellering vanligt med inom diabetes. IHE har utvecklat och validerat ett antal hälsoekonomiska modeller och vårt modelleringsteam, med mer än 25 års erfarenhet av att bygga hälsoekonomiska modeller, består av flera ledande modellerare. Inom diabetesområdet har IHE två huvudmodeller – mikro-simuleringsmodellen ECHO-T2DM som är en av världens mest använda diabetesmodell och kohortmodellen The IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes.

Våra hälsoekonomiska modeller kan användas för att analysera enskilda produkter eller hela paket av behandlingsriktlinjer. Vi kan även utveckla nya modeller, eller anpassa befintliga modeller, efter frågeställning och behov.


Använd gärna vår sökfunktion för att se vad vi gjort inom detta område