Hoppa till innehåll

Data & evidens

IHE har stor erfarenhet av att arbeta med s.k. Real World Evidence (RWE), bland annat genom registerstudier där vi specialiserat oss på att ta till vara Sveriges unika förutsättningar med bland annat befolkningsregister, läkemedelsregister och sjukdomsspecifika kvalitetsregister. Vi har också erfarenhet av arbete med register i övriga nordiska länder.

Dessa studier har ofta ett jämförelse- eller uppföljningssyfte; att jämföra behandlingspraxis mellan landets olika regioner, att utvärdera socioekonomiska faktorers roll för individens hälsa, att analysera karaktäristika som påverkar tillgång på vård, att följa upp ett nytt läkemedels effekt-/riskprofil, att undersöka förskrivningsvolymer, att utvärdera off label förskrivning och andra behandlingsmönster, att beräkna kostnaden för en sjukdom och mycket mer.

Ett urval av register som IHE har erfarenhet att arbeta med är:

 • Patientregistret
 • Läkemedelsregistret
 • Dödsorsaksregistret
 • Cancerregistret
 • Medicinska födelseregistret
 • Kvalitetsregister, till exempel Nationell Diabetesregistret, Register för Systembehandling av Psoriasis och Svenska Hemofiliregistret
 • Diverse diagnosspecifika cancerregister
 • SCB-register
 • Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA)
 • Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)
 • Regionala vårddatabaser: Region Skåne, Västra Götaland, Östergötland

IHE genomför också primärdatainsamling riktade till patienter eller sjukvården. Detta utgör ett viktigt komplement till registerstudier för att samla in data som inte rutinmässigt finns i register, till exempel livskvalitet.