Hoppa till innehåll

IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer

IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i regioner/kommuner, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet. Det första nätverksmötet hölls år 2002 och idag har nätverket drygt 200 medlemmar.

Ambitionen är att anordna nätverksmötet i Stockholm en eller två gånger per år.

IHE administrerar nätverket och till sin hjälp har IHE ett programråd som arbetar fram intressanta teman och aktuella frågeställningar för kommande nätverksmöten.

Det är kostnadsfritt att vara medlem i nätverket. En deltagaravgift motsvarande självkostnadspris debiteras om du deltar på ett nätverksmöte. Att delta vid ett nätverksmöte genererar automatiskt medlemskap.

Koordinator är Andreas Pousette

Tidigare möten

2024
Value-based contracting (VBC) – Var är vi nu och vart är vi på väg?

2023
Särläkemedel –Utmaningar från screening till värdering och finansiering

2022
Värdeblomman ur ett svenskt perspektiv – Hur fångar vi värden utanför standardmodellen?

2021  
Affordability – kostnadseffektivt men för dyrt?

2020
Hur kan Real World Data implementeras i betalningsmodeller?

2019
Läkemedelsutredningen – mot ett hållbart system och en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel

2018
Hur skapar vi utrymme för innovation inom cancervården? Hur bedömer vi värdet av och hur ska vi betala för nya botande terapier?

2016
Prissättning efter indikation och prissättning av kombinationsterapier – Två aktuella utmaningar inom pris- och subventionssystemet

2015
Erfarenhetsbaserade eller hypotetiska EQ-5D vikter?