Gralén Katarina

projektledare


Katarina har erfarenhet av att arbeta med hälsoekonomiska studier inom flera områden, bl.a. betalningsvilja, kostnadseffektivitet samt policyinriktade intervjustudier. Hon arbetar även med IHE Forum. Katarina har tidigare arbetat över 10 år inom Regeringskansliet.

Utbildning: Ekonomie magister i nationalekonomi., Lunds universitet

 

Alla publiceringar