Hoppa till innehåll

2024

Nomineringstiden för stipendiet gick ut den 30 juni 2024

UTLYSNING AV STIPENDIUM 2024

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2023/2024.

Stipendieutlysning studentuppsats i hälsoekonomi 2024