Hoppa till innehåll

Event, kurser och nätverk

Ett sätt IHE bidrar till informerat beslutsfattande är genom att höja kunskapsnivån inom hälsoekonomi och genom att erbjuda arenor för kunskapsutbyte mellan hälso- och sjukvårdens aktörer. Här kan du läsa om vår kursverksamhet, där vi både erbjuder stående grundkurser och skräddarsydda utbildningar och om våra event och nätverk.  

En förutsättning för IHE:s aktiviteter är att personalen även deltar i nationella och internationella nätverk,  samarbetsprojekt och konferenser.  Aktiv medverkan bidrar till att IHE:s hälsoekonomiska kompetens håller hög nivå, hela tiden utvecklas och att identifiera aktuella frågeställningar. Genom samarbetsprojekt, nätverk och medverkan i konferenser sker utbyte av kunskap som främjar metodutveckling.