Hoppa till innehåll

Neurologi

IHE har erfarenhet av att arbeta med ett flertal olika neurologiska sjukdomar. IHE har bland annat medverkat med hälsoekonomisk expertis i framtagandet av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

IHE Neurologi

Neurologiska sjukdomar som IHE har erfarenhet av är:

  • Parkinsons sjukdom
  • Multipel Skleros (MS)
  • Demens
  • Alzheimers sjukdom

Exempel på områden där IHE har publicerat studier inom neurologiska sjukdomar är:

  • Kostnadsberäkningar av sjukdom
  • Kostnadsberäkningar av enskilda behandlingar
  • Kartläggningar av resurskonsumtion förknippat med en sjukdom/behandling
  • Livskvalitetsstudier
  • Preferensstudier

Använd gärna vår sökfunktion för att se vad vi gjort inom detta område