Hoppa till innehåll

2023

ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI 2023

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera mottagarna av 2023 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Mottagarna är Ida Haggren och Lucas Henriksson för sin uppsats ”European Tobacco Taxation and Youth Smoking – Findings from two decades of Health Behaviour in School-aged Children surveys” uppsatsen är framlagd vid Lunds universitet läsåret 2022-2023.

Ida Haggren och Lucas Henriksson Foto: IHE

Bedömningskommitténs motivering lyder:
Rökning är en välkänd och vetenskapligt etablerad riskfaktor för en rad sjukdomar. Därför försöker samhällets institutioner med olika åtgärder minska andelen i befolkningen som röker. Ett populärt styrmedel för förbättrad folkhälsa att beskatta av tobak för att göra konsumtionen dyrare. I sin analys studerar Ida Haggren och Lucas Henriksson hur väl styrmedlet beskattning fungerar specifikt bland unga utifrån tidigare studiers resultat att unga kan vara mer priskänsliga. I sina analyser jämför Haggren och Henriksson ungdomars rökning över tid och mellan länder. Uppsatsen innefattar en gedigen genomgång av ett omfattande forskningsfält och en empirisk analys av ett nytt dataset med robust modern metodik.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Beslutet har fattats av styrelsen i Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning.

Nomineringstiden för stipendiet gick ut den 30 juni 2023

UTLYSNING AV STIPENDIUM 2023

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2022/2023.

Stipendieutlysning studentuppsats i hälsoekonomi 2023