Hoppa till innehåll

Hälsoekonomisk modellering

IHE besitter särskild spetskompetens gällande hälsoekonomiska simulerings- och analysmodeller och arbetar med såväl konstruktion som anpassning av dessa. Hälsoekonomiska simuleringsmodeller är viktiga verktyg för bland annat kostnads-effektivitetsanalyser av nya läkemedel och medicinska teknologier eller för att undersöka budgetpåverkan. Lämplig modelldesign bestäms av modellanalysens natur och komplexa simuleringar blir allt vanligare, vilket i sin tur ställer ökade krav på modellernas transparens och validitet.

Inom sjukdomsområden såsom diabetes, cancer, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och osteoporos har IHE flera befintliga modeller som validerats och använts i ett flertal studier. IHE har också möjlighet att utveckla nya modeller inom andra terapiområden. Våra modeller kan användas för att besvara ett flertal frågeställningar såsom en produkts kostnadseffektivitet, budgetpåverkan eller rekommendationer i behandlingsriktlinjer. Vi utformar dessutom modeller för tidigt beslutsfattande i en produkts utvecklingsprocess.

Inom diabetesområdet har vi utvecklat två validerade modeller som använts i beslutfattande av HTA-myndigheter över hela världen, är du intresserad av dessa är du välkommen att kontakt oss via diabetesmodelling@ihe.se

• The Economic and Health Outcomes models of Type 2 diabetes Mellitus (ECHO-T2DM) är en omfattande och flexibel mikrosimuleringsmodell som inklduerar analys av både 1:a och 2:a ordningens osäkerhet. ECHO-T2DM har varit med i de senaste sex omgångarna av Mount Hood Diabetes Challenge

• IHE Diabetes Cohort Model (IHE-DCM) är en enklare och snabbare modell utvecklad i Excel. Modellen omfattar också typ 1 diabetes. IHE-DCM kan licensieras av kunder som vill sätta upp och genomföra analyser på egen hand.

IHE arbetar aktivt för att bidra till en kultur av tillförlitlig och vetenskapligt korrekt hälsoekonomisk modellering.