Om IHE

IHE är ett väletablerat, oberoende, hälsoekonomiskt forsknings– och utredningsinstitut som tillhandahåller högkvalitativ forskning och expertkonsultation inom hälso- och sjukvårdsområdet.

IHE har pågående projekt med över 50 kunder över hela världen som representerar nationella myndigheter, läkemedelsföretag, vårdgivare, branschorganisationer och patientgrupper.

IHE är lokaliserat i Lund och utgör en del av det dynamiska Life science området. IHE grundades 1979 som det första hälsoekonomiska forskningscentret i Sverige och har ett av landets största team av hälsoekonomer. Flera personer arbetar även en del av sin tid på Lunds universitet och Karolinska Institutet. Sedan 2002 organiserar IHE dessutom ett nätverk för svenska hälsoekonomer med omkring 200 medlemmar.

Se filmen om IHE:s bakgrund och historia som gjordes av LIF i samband med jubileumsforum 2019