Hoppa till innehåll

Om IHE

IHE är ett väletablerat, oberoende, hälsoekonomiskt forsknings– och utredningsinstitut som tillhandahåller högkvalitativ forskning och expertkonsultation inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi har pågående projekt med över 50 kunder över hela världen som representerar nationella myndigheter, läkemedelsföretag, vårdgivare, branschorganisationer och patientgrupper.

IHE grundades 1979 som det första hälsoekonomiska forskningscentret i Sverige och IHE är idag även ett av Europas äldsta.

Förutom huvudkontoret i Lund har IHE också ett kontor i Stockholm. 

Organisation

IHE består av omkring 30 högt kvalificerade, multidisciplinära specialister inom hälsoekonomi, medicinsk vetenskap och statistik. Av dessa har 11 disputerat och över hälften har minst 10 års erfarenhet av hälsoekonomi. Detta gör IHE till ett av Sveriges största team av hälsoekonomer. IHE har nära samarbeten med akademin och flera  personer arbetar även en del av sin tid på Lunds universitet och Karolinska Institutet. IHE ägs genom IHE Holding AB av IHE:s vd, IHEs personal och Bengt Jönssons stiftelse för hälsoekonomisk forskning. 

IHE:s styrelse   

Styrelsens säte: Lund
Linus Jönsson (ordförande) – professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet
Joakim Ramsberg – forsknings-och samhällschef på Hjärnfonden
Jenni Nordborg – chef för internationella relationer på branschorganisationen Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Carolina Samuelsson – med dr, fil dr, sjukhuschef Region Halland
Michael Willis – fil dr, forskningsledare IHE 

Så började det…

Professorn i nationalekonomi vid Lunds universitet, Ingemar Ståhl, hade till sin institution knutit två doktorander, Bengt Jönsson och Björn Lindgren. Båda kom att disputera på ämnen som berörde hälsoekonomiska metodproblem.

För att ge forskare inom ämnet hälsoekonomi en plattform utifrån vilken de kunde fortsätta sin forskning inrättades, Institutet för socialmedicinsk ekonomi. Detta lades sedan ner när IHE AB bildades 1979. Ägare av verksamheten var då de två läkemedelsföretagens branschorganisationer för inhemska (LIF-Läkmedelsindustriföreningen) respektive utländska (RUFI-Representantföreningen för Utländska Farmacevtiska Industrier) läkemedelsbolag. Apoteksbolaget tog 1988 över huvudmannaskapet för IHE. Detta efter att den statliga Läkemedelsutredningen på 1980-talet kom att betona vikten av Apoteksbolagets vidgade roll som en del i det hälsofrämjande arbetet i samhället.

Inför Apoteket AB:s avreglering ombildades företaget för att bevara IHE som ett institut med högkvalitativ forskning inom hälsoekonomi och sedan 2010 ägs IHE genom IHE Holding AB av IHE:s vd, IHE:s personal och Bengt Jönssons stiftelse för hälsoekonomisk forskning.

Se filmen om IHE:s bakgrund och historia som gjordes av LIF i samband med jubileumsforum 2019