Hoppa till innehåll

2022

ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI 2022

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera mottagaren av 2022 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Mottagaren är Myat Sandi Min för sin uppsats ”Cost-effectiveness of Birth Dose Vaccination Strategies in Preventing Mother to Child Transmission of Viral Hepatitis B in Myanmar: Modelling Study” framlagd vid Karolinska Institutet läsåret 2021-2022.

Bedömningskommitténs motivering lyder:
Spridning av hepatit B från mor till barn kan effektivt förhindras genom vaccinering. I länder med begränsade resurser blir optimal design av strategier för att nå rätt individer en central fråga. I sin uppsats undersöker Myat Sandi Min kostnadseffektiviteten av vaccinationsstrategier i Myanmar. Uppsatsen utgör ett gediget och omfattande underlag som kan användas direkt av ett beslutsfattare och utgör ett utmärkt exempel på när kostnadseffektivitetsanalys och policy går hand i hand.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Beslutet har fattats av styrelsen i Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning.


Nomineringstiden för stipendiet gick ut den 30 juni 2022

UTLYSNING AV STIPENDIUM 2022

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2021/2022.

Stipendieutlysning studentuppsats i hälsoekonomi 2022