Hoppa till innehåll

IHE Forum

IHE Forum är en policybaserad, två-dagars årlig konferens där hälso- och sjukvårdens aktörer (industrin, nationella myndigheter, patienter och hälso- och sjukvården) möts och diskuterar aktuella ämnen. IHE Forum is a yearly policy oriented 2-day conference where the different stakeholders in the health care system (industry, national authorities, health care providers and payers and patients) meet to discuss current topics.

IHE Forum är en policybaserad, två-dagars årlig konferens där hälso- och sjukvårdens aktörer (industrin, nationella myndigheter, patienter och hälso- och sjukvården) möts och diskuterar aktuella ämnen.

1993 arrangerades IHE Forum för första gången och lockade 200 sjukvårdsföreträdare till Lund för att debattera den svenska sjukvårdens framtida finansiering, organisation och prioriteringar.

Ambitionen är att IHE Forum ska vara en arena för kunskapsutbyte mellan akademin och vårdens beslutfattare. Konferensen tema ska återspegla vad hälso- och sjukvårdens intressenter uppfattar som centrala frågor med förankring i hälsoekonomin. Det kan gälla allt från vårdens finansiering, sjukvårdens strukturer och organisation till läkemedelsmarknadens utveckling.

Tidigare tema

 • Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering (1993)
 • Framtidens vårdstruktur – vilka blir konsekvenserna (1994)
 • Nya tekniker och metoder i sjukvården (1995)
 • Vad bestämmer hälsan – Vad är vårdens ansvar? (1996)
 • Landstingen och Läkemedlen (1997)
 • Privat och offentligt i vården och omsorgen (1998)
 • Läkemedelsreformen i praktiken (1999)
 • Vad styr vården – kunskap, pengar eller politik? (2000)
 • Mer resurser till vård och omsorg? (2001)
 • Effektiv läkemedelsanvändning problem och möjligheter (2002)
 • Sjuka individer eller sjuka utgifter – vilket ansvar har hälso- och sjukvården (2003)
 • Hur ska vårdens prioriteringar och finansiering lösas? (2004)
 • Hur tar vi bäst vara på framtidens medicin? (2005)
 • Hur utformar framtidens vård – skapa nytt eller hålla fast vid det som varit? (2006)
 • Cancer och fetma – vad kan göras och vem har ansvaret? (2007)
 • Hur främja effektiv spridning av mediciner och tekniker i vården? (2008)
 • Hur klara vårdens finansiering? (2009)
 • Hur främja innovationer i vården? (2010)
 • Vård på lika villkor! – hur nå lika kvalité och lika tillgång? (2011)
 • Hur styra implementeringen i vården? (2012)
 • Upphandling i vården? (2013)
 • E-hälsa för ökad effektivitet och kvalitet i vården! (2014)
 • Klinisk och ekonomisk evidens under ett läkemedels livscykel – Hur kan vi möjliggöra tidigare tillgång till innovativa läkemedel? (2015)
 • Disruptiva innovationer – Banbrytande förändringar för vården i vardagen (2016)
 • Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa (2017)
 • Bot och precision – Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel? (2018)
 • Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik (2019)
 • Med anledning av covid-19 pandemin ställdes IHE Forum in 2020 och det osäkra läget kring smittspridning gjorde att IHE Forum 2021 flyttades till våren 2022
 • Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör (2022)
 • Patientens roll i hälso- och sjukvården – från forskning till beslut (2023)