Hoppa till innehåll

Market Access

IHE stöder små och stora företag med frågor kopplade till access och subvention i de Nordiska länderna under ett läkemedels hela livscykel. Exempel på frågeställningar vi hjälper till med är:

Tidig utveckling (pre-klinisk till fas 2)

  • Bedömning av värde av innovation
  • Tidig modellering (early decision-making modelling) för analys av ett läkemedel potential
  • Planer för datagenerering

Registrering och subvention (fas 3 to 4)

  • Market access planering
  • Anpassning av dossier till Nordiska förhållanden
  • Modeller för HTA
  • Betalningsmodeller
  • Real world data

Kontakta oss gärna på access@ihe.se

IHE Market access