Hoppa till innehåll

IHE Forum 2024

IHE Forum 2024 5-6 september i Lund Från innovation till patientnytta – hur optimerar vi användningen av ny medicin?

Från innovation till patientnytta – hur optimerar vi användningen av ny medicin?

Årets IHE Forum fokuserar på hur ny medicin når patienterna och används i sjukvården utifrån olika perspektiv. Det blir intressanta föredrag och diskussioner om bland annat:

  • Betydelsen av klinisk evidens för användningen av ny medicin
  • Vem som tar ansvaret för att ny medicin når patienten
  • Vilka krav som ny diagnostik och nya behandlingar ställer på vården
  • Europeisk HTA och hur den kommer påverka den svenska HTA processen
  • Alternativa finansieringsformer av läkemedel

Vi kommer att få höra representanter från sjukvården, akademin, industrin, patientorganisationer och politiker. Det ger en unik möjlighet att tillsammans diskutera hur samarbete mellan dessa aktörer kan bidra till att optimera användningen av ny medicin i svensk hälso- och sjukvård.

Under de två dagarna får vi bland annat lyssna på Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare SKR, Åsa Rangert Derolf, ordförande NT-rådet, Andreas Jarblad, förbundsordförande Riksförbundet Cystisk Fibros, Frida Lundmark, sakkunnig policy, Lif, Karin Liljelund, vice ordförande Lungcancerföreningen, Claude Marcus, professor och forskare inom barnfetma vid Karolinska institutet och Niklas Hedberg, vice ordförande i HTA Coordination Group (HTACG), chefsfarmaceut, TLV. 

Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

Varmt välkommen till Lund i september!