Hoppa till innehåll

IHE Forum 2024

Från innovation till patientnytta – hur optimerar vi användningen av ny medicin?

Utvecklingen av medicinska innovationer innebär möjligheter till förbättrad vård och behandling. En förutsättning för att nå hela vägen till patientnytta är att ny medicin verkligen kommer patienterna till del.

IHE Forum 2024 fokuserar på hur ny medicin når patienterna och används i sjukvården. Vi kommer diskutera betydelsen av klinisk evidens, vilka som tar ansvaret för att ny medicin når patienten, vilka krav som ny diagnostik och nya behandlingar ställer på vården och hur användningen kan komma att påverkas av nya EU-initierade direktiv. En viktig utmaning som samhället står inför och som också kommer belysas är hur vi löser finansieringen.

På IHE Forum medverkar sjukvården, akademin, industrin och patientföreträdare vilket ger möjlighet att diskutera hur samarbete mellan dessa aktörer kan bidra till utveckling och användning av ny medicin.

Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

Program kommer att läggas ut här på vår hemsida inom kort. 

Anmäl dig innan 31 maj och få 20% rabatt

Varmt välkommen till Lund i september!