Hoppa till innehåll

Inför IHE Forum – Intervjuer

Inför årets IHE Forum har några av de medverkande gett oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Inför IHE Forum 2024 - Peter Lindgren om årets tema

Peter Lindgren, vd, IHE
(Publicerad 2024-05-02)

Peter berättar här lite om temat för årets IHE Forum

Inför IHE Forum 2024 - Claude Marcus om nya obesitasläkemedel

Claude Marcus, professor och forskare inom barnfetma vid KI
(Publicerad 2024-05-14)

Claude ger här sin syn på de nya obesitasläkemedlen