Steen Carlsson Katarina

forskningsledare


046-32 91 08

Katarina har mer än 25 års erfarenhet av studier inom registerforskning, ekonomisk utvärdering samt hälsovärdering och mer än 50 vetenskapliga publikationer i kliniska och ekonomiska tidskrifter. Hon medverkar som hälsoekonomisk expert i uppdrag för myndigheter, organisationer och företag. Katarina är docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet.

Utbildning: Civilekonom, Ekonomihögskolan Lunds universitet; Filosofie doktor i nationalekonomi, Lunds universitet

Alla publiceringar