Lindgren Peter

vd


Peter har mer än 20 års erfarenhet av svenska och internationella hälsoekonomiska studier inom flera olika områden publicerade i närmare 100 vetenskapliga artiklar. Han har varit verksam i ledande roller inom såväl konsult- som FoU-verksamhet. Peter är också professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet.

Utbildning: Medicine Doktor (epidemiologi), Karolinska Institutet, Civilingenjör (datateknik), Kungliga Tekniska Högskolan

Alla publiceringar