Olofsson Sara

projektledare


046-32 91 18

Sara har mer än 10 års erfarenhet av svenska och internationella hälsoekonomiska studier inom flera olika områden. Hon arbetar främst inom området värdering av liv och hälsa och disputerade 2020 med en avhandling kring betalningsvilja för att minska hälsorisker i Sverige.

Utbildning: Filosofie Doktor (folkhälsa, inriktning hälsoekonomi), Lunds universitet

Alla publiceringar