Olofsson Sara

projektledare


046-32 91 18

Sara har närmre 10 års erfarenhet av svenska och internationella hälsoekonomiska studier inom flera olika områden. Hon arbetar främst inom området värdering av liv och hälsa. Sara är också forskarstuderande i hälsoekonomi vid medicinska fakulteten på Lunds Universitet.

Utbildning: Pol. Mag. nationalekonomi, Karlstads Universitet

Alla publiceringar