Brådvik Gunnar

analytiker


046-32 91 22

Gunnar Brådvik har några års erfarenhet av att analysera hälsoekonomisk data. Gunnar är medförfattare på 2019 års rapporter Comparator report on cancer i Norden och Europa. Han har även deltagit i programmeringen av mikrosimuleringsmodellen för diabetes, ECHO-T2DM.

Utbildning: Ekonomie master i nationalekonomi med inriktning mot ekonometri, Lunds universitet

Alla publiceringar