Ny IHE-rapport om kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom31 aug 2021

IHE har på uppdrag av Hjärt-Lungfonden beräknat andelen av hjärt-kärlsjukdom…

https://ihe.se/2021/08/31/ny-ihe-rapport-om-kopplingen-mellan-levnadsvanor-och-hjart-karlsjukdom/

IHE Forum flyttas till våren 202226 aug 2021

På grund av det osäkra läget kring smittspridning flyttas IHE…

https://ihe.se/2021/08/26/ihe-forum-flyttas-till-varen-2022/

Parkinsons – Nyligen publicerade artiklar26 aug 2021

Under sommaren har två nya IHE studier publicerat inom Parkinsons…

https://ihe.se/2021/08/26/parkinsons-nyligen-publicerade-artiklar/

Q&A – Om rapportserien cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet7 jul 2021

IHE har under maj och juni publicerat en rapportserie om…

https://ihe.se/2021/07/07/qa-om-rapportserien-cancer-och-cancerlakemedel-i-asien-och-stillahavsomradet/

IHE deltar vid Almedalen 20215 jul 2021

Brandforsk anordnar en seminarieserie vid årets digitala Almedalsvecka med temat…

https://ihe.se/2021/07/05/ihe-deltar-vid-almedalen-2021/

Femte delrapporten – Om prissättning av cancerläkemedel efter patentutgång i Asien och Stillahavsområdet24 jun 2021

Idag publiceras den femte och sista delrapporten i rapportserien om…

https://ihe.se/2021/06/24/femte-delrapporten-om-prissattning-av-cancerlakemedel-efter-patentutgang-i-asien-och-stillahavsomradet/

Fjärde delrapporten – Om utgifter för cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet18 jun 2021

IHE publicerar idag den fjärde delrapporten i en rapportserie om…

https://ihe.se/2021/06/18/fjarde-delrapporten-om-utgifter-for-cancerlakemedel-i-asien-och-stillahavsomradet/

Tredje delrapporten – Om tillgång till innovative cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet11 jun 2021

Idag publiceras den tredje delrapporten i en rapportserie om cancer…

https://ihe.se/2021/06/11/tredje-delrapporten-om-tillgang-till-innovative-cancerlakemedel-i-asien-och-stillahavsomradet/

Ny studie om kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 20198 jun 2021

IHE har på uppdrag av Hjärt-Lungfonden tagit fram en rapport…

https://ihe.se/2021/06/08/ny-studie-om-kostnader-for-hjart-karlsjukdom-i-sverige-2019/

Andra delrapporten – Om hälso- och sjukvårdsutgifter för cancer i Asien och Stillahavsområdet4 jun 2021

Idag publiceras den andra delrapporten i en rapportserie om cancer…

https://ihe.se/2021/06/04/andra-delrapporten-om-halso-och-sjukvardsutgifter-for-cancer-i-asien-och-stillahavsomradet/