Nätverksmöte för Hälsoekonomer – 15 november28 sep 2022

Den 15 november träffas vi för att diskutera ”Värdeblomman ur…

https://ihe.se/2022/09/28/natverksmote-for-halsoekonomer-15-november/

Ny IHE rapport med genomgång av litteraturen kring potentiellt nya värdeattribut i ISPOR:s värdeblomma28 sep 2022

Studien i rapporten ger stöd för förekomsten av betydande värden…

https://ihe.se/2022/09/28/ny-ihe-rapport-med-genomgang-av-litteraturen-kring-potentiellt-nya-vardeattribut-i-ispors-vardeblomma/

Ny IHE rapport om primärvården och tidigare upptäckt av lungcancer22 sep 2022

I denna nya rapport beskrivs primärvårdens roll vid upptäckt av…

https://ihe.se/2022/09/22/ny-ihe-rapport-om-primarvarden-och-tidigare-upptackt-av-lungcancer/

Ny publicerad studie om behandlingsmönster i lungcancer i Europa22 sep 2022

IHE just published a new study in the Journal of…

https://ihe.se/2022/09/22/ny-publicerad-studie-om-behandlingsmonster-i-lungcancer-i-europa/

Ny SNS-rapport om hur värdet av äldreomsorgen kan kartläggas från individens perspektiv presenterades den 20/921 sep 2022

IHE:s medarbetare Ulf Persson, senior advisor, och Sara Olofsson, forskningsledare,…

https://ihe.se/2022/09/21/ny-sns-rapport-om-hur-vardet-av-aldreomsorgen-kan-kartlaggas-fran-individens-perspektiv-presenterades-den-20-9/

Personalnytt20 sep 2022

IHE fortsätter växa! I september förstärktes IHE med analytikern Anna…

https://ihe.se/2022/09/20/personalnytt-2/

IHE växer!25 aug 2022

Under sommaren har IHE förstärkts med 3 nya medarbetare. Vi…

https://ihe.se/2022/08/25/ihe-vaxer/

IHE står som värd för konferensen Mount Hood Diabetes Challenge25 aug 2022

IHE kommer att vara värd för Mount Hood 2022 Diabetes…

https://ihe.se/2022/08/25/ihe-star-som-vard-for-konferensen-mount-hood-diabetes-challenge/

Ny IHE-Rapport om betalningsviljan för Hepatit-C behandling och vikten av val av perspektiv5 jul 2022

Bör hälsoekonomiska analyser utgå från ett hälso- och sjukvårdsperspektiv eller…

https://ihe.se/2022/07/05/ny-ihe-rapport-om-betalningsvilja/

IHE deltar vid Almedalen 20221 jul 2022

IHE:s Katarina Steen Carlsson kommer att delta i evenemanget ”Preventionsmiljard…

https://ihe.se/2022/07/01/ihe-deltar-vid-almedalen-2022/