Hälsoekonomisk kursverksamhet

IHE arrangerar regelbundet kurser i hälsoekonomi där samtliga kurser leds av IHE:s personal.

Läs mer om våra kursalternativ:
Grundkurs
Skräddarsydda kurser

Har du frågor om IHE:s kursutbud eller vill diskutera en skräddarsydd hälsoekonomisk kurs? Kontakta IHE via e-post: kurs@ihe.se eller telefon: 046-32 91 00

Aktuell kurs – Nytt datum:
Grundkurs 27-28 april 2020
Grundkurs 1-2 juni 2020

VIKTIGT INFORMATION  (18 mars 2020)
Med anledningen av utbrottet av coronaviruset och för att minska risken för smittspridning har vi beslutat att skjuta fram grundkursen som var planerad att genomföras 27-28 april.

Vi flyttar kurstillfället till måndag 1 juni – tisdag 2 juni och hoppas att det ska gå att genomföra då.

Anmälda personer
För dig som har anmält dig gäller att du kan antingen avboka kostnadsfritt eller behålla din plats till kursen. Vänligen hör av dig så snart som möjligt om detta nya datum passar och du vill kvarstå som anmäld, eller om du önskar avboka din anmälan. Kontakta IHE

Nya anmälningar
Vill du anmäla dig till kursen den 1-2 juni är sista anmälningsdatum den 27 april.