Registerstudier

IHE genomför forskningsstudier utifrån nationella och regionala hälsodataregister. En förutsättning för dessa studier är att de granskas och godkänns av Regionala etikprövningsnämnden och av de myndigheter som sammanställer data. För varje studie informerar IHE innan datasammanställning om den aktuella registerstudien som godkänts av Regionala etikprövningsnämnden. I samband med detta erbjuds personer som tillhör den aktuella studiegruppen möjlighet att begära att deras registeruppgifter inte ska ingå i studien. Begäran måste göras skriftlig via epost eller brev till IHE inom utsatt tid enligt de instruktioner som finns i studieinformationen för den aktuella studien.

Aktuella studier