Hoppa till innehåll
Publicering
/RWE och register

Registerstudier mäter effektivitet av läkemedel I klinisk praxis. Exemplet PsoReg – omfördelning av systemisk terapi kan ge ökad effektivitet

Norlin JM, Schmitt-Egenolf M, Steen Carlsson K och Persson U

Nya läkemedel kan ge förlängd livslängd, ökad livskvalitet och minskade sjukskrivningar jämfört med etablerade behandlingsalternativ. Läkemedel och medicinska teknologier fungerar dock inte likadant i klinisk praxis som i randomiserade kliniska prövningar. Därför kan studier baserade på kvalitetsregister bidra med kompletterande information om läkemedels effektivitet i klinisk vardag.

Denna artikel tar upp exemplet om analyser av PsoReg, det nationella kvalitetsregistret för systemisk behandling av psoriasis, som visar att det förekommer såväl över- som underbehandling med biologiska läkemedel av psoriasis-patienter. Författarna framhåller att en optimerad fördelning av biologisk systemisk behandling mellan patienter skulle kunna öka den totala hälsonivån utan att sjukvårdsbudgeten ökar.

Läs mer och ladda ner artikel


Läkartidningen. 2014;111:CTIE