Hoppa till innehåll
Publicering

Registerstudier mäter effektivitet av läkemedel I klinisk praxis. Exemplet PsoReg – omfördelning av systemisk terapi kan ge ökad effektivitet

Nya läkemedel kan ge förlängd livslängd, ökad livskvalitet och minskade sjukskrivningar jämfört med etablerade behandlingsalternativ. Läkemedel och medicinska teknologier fungerar dock inte likadant i klinisk praxis som i randomiserade kliniska prövningar. Därför kan studier baserade på kvalitetsregister bidra med kompletterande information om läkemedels effektivitet i klinisk vardag.

Denna artikel tar upp exemplet om analyser av PsoReg, det nationella kvalitetsregistret för systemisk behandling av psoriasis, som visar att det förekommer såväl över- som underbehandling med biologiska läkemedel av psoriasis-patienter. Författarna framhåller att en optimerad fördelning av biologisk systemisk behandling mellan patienter skulle kunna öka den totala hälsonivån utan att sjukvårdsbudgeten ökar.

Läs mer och ladda ner artikel


Läkartidningen. 2014;111:CTIE