Hoppa till innehåll

IHE deltar vid bröstcancerkonferens den 5 maj

Av annette

IHE:s Thomas Hofmarcher deltar vid den 11:e Asia-Pacific Breast Cancer Summit 2023 i Singapore den 4-6 maj. Thomas kommer att presentera resultaten av en kommande policyrapport om trippelnegativ bröstcancer (TNBC) i Asien-Stillahavsområdet och kommer lyfta fram hälsoekonomiska aspekter av TNBC samt utmaningar längs vårdkedjan. Konferens: Asia-Pacific Breast Cancer Conference 2023 Plats: Singapore Datum: 5 maj, …

IHE deltar i det europeiska nätverket PRIME-ROSE

Av annette

PRIME-ROSE är ett nätverk för forskning och införande av precisionsmedicin i cancervården. Visionen för PRIME-ROSE är ökad tillgänglighet till en rimlig kostnad för alla personer med cancer för ökad livslängd och livskvalitet. Läs mer

IHE deltar på SHEA 25-26 april i Stockholm

Av annette

Nästa vecka arrangerar Svensk Förening för Hälsoekonomi (SHEA) tillsammans med Karolinska Institutet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) med stöd av IHE, Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE), Quantify Research och Macanda den 11:e nationella hälsoekonomiska konferensen i Stockholm. Temat är hälsoekonomi som vetenskap respektive beslutsstöd och flera av IHE:s medarbetare kommer att vara där och presentera …

Nätverksmöte för Hälsoekonomer – 25 maj

Av annette

Den 25:e maj träffas vi för att diskutera ”Särläkemedel – Utmaningar från screening till värdering och finansiering” Läs mer och anmälan IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i regioner/kommuner, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet.

Nyligen publicerat – Förhöjd läkemedelsanvändning för smärta, depression och ångest bland personer med hemofili

Av annette

En nordisk registerstudie omfattande mer än 3000 personer med hemofili visar högre uttag av läkemedel för smärta, depression och ångest jämfört med matchade kontroller från befolkningen med samma ålder och kön. Dessa skillnader fanns oberoende av svårighetsgrad för hemofili och oberoende av kön. Studieresultaten stödjer ett fortsatt fokus på förbättrat skydd mot blödningar och en …

IHE Forum 2023 har patienten i centrum

Av annette

Vid årets IHE Forum fokuserar vi på hur vi bättre kan förstå och ta till vara patienters erfarenheter och behov. Vi kommer att diskutera hur patienter involveras i olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet och utifrån flera perspektiv. IHE Forum 2023 – Läs mer

Nyligen publicerat

Av annette

Diabetes Två studier med fokus på personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Sverige har publicerats i den medicinska tidskriften ”Diabetes, Obesity and Metabolism”. Den första studien handlar om kostnader, sjukdomsbörda och kontroller och den andra studien om bredare användning av läkemedel med ökat hjärtkärlsskydd. Fler publicerade artiklar Antipsykotiska läkemedel (Neuroleptika) The Allocation of …

Hälsoekonomikurs i Stockholm 20-21 mars

Av annette

Du har väl inte glömt att anmäla dig? Sen anmälan? Kontakta Gunhild Anderson för information Anmäl dig senast 9 mars Du får lära dig grundläggande hälsoekonomiska begrepp och metoder bland annat med hjälp av aktuella exempel som lär dig hur hälsoekonomi kan användas praktiskt. Här kan du läsa mer om kursen och anmäla dig