Hoppa till innehåll

Lansering av Cancer Dashboard för Polen

Av annette

Vad är den aktuella situationen för cancervården i mitt land? Når vi de mål som slagits fast i det nationella cancerprogrammet eller de målvärden som fastställts av internationella institutioner? Ligger vi under eller över EU-genomsnittet? Detta är tre centrala frågor som IHE:s Cancer Dashboard för Polen försöker svara på. Dashboarden är särskilt inriktad på women’s …

Ny publicering – Alzheimers

Av annette

I en ny artikel med författare från bland annat IHE diskuteras hur samhället bäst kan förbereda sig för att hantera eventuella utmaningar med de nya behandlingarna såsom ökade kostnader för sjukvården. Läs mer

Ny studie om sambandet mellan cancer, levnadsvanor och socioekonomi

Av annette

IHE har i samarbete med Cancerfonden tagit fram en rapport om kopplingen mellan cancer, levnadsvanor och socioekonomi. I studien ingår 11 påverkbara riskfaktorer för cancer, i enlighet med den europeiska kodexen mot cancer. Bland levnadsvanorna är rökning den största riskfaktorn för cancer och står för totalt 6,3 procent av alla cancerfall, följt av solvanor som …

Nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter

Av annette

Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter, där IHE bidragit till konsekvensanalysen. Huvudbudskapet i riktlinjerna är att man borde fokusera mer på utsatta grupper, stärka vårdkedjan och förbättra eftervården. Läs mer eller ladda ner de nationella riktlinjerna för graviditet, förlossning och tiden efter på Socialstyrelsens hemsida: Nationella riktlinjer för graviditet, förlossning …

IHE:s grundkurs i hälsoekonomi 14-15 mars 2024

Av annette

Kursen ger grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder. Den varvar föreläsningar och diskussioner med övningar med utgångspunkt i aktuella beslut och publicerat material. Alla moment leds av IHE:s personal. Läs mer

IHE presenterade forskningsresultat i Chiles parlament

Av annette

IHE:s Thomas Hofmarcher hade den stora äran att presentera forskningsresultat i Chiles senat (parlamentets överhus) vid ett sammanträde för senatorerna i hälsoutskottet den 29 november 2023. Thomas presenterade resultaten av IHE rapport 2023:6 “Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Latin America” som är skriven tillsammans med IHE:s mexikanska analytiker Andrea Manzano. Senatorerna …

IHE diskuterar Europas plan mot cancer i Bryssel

Av annette

IHE medverkade i den femte upplagan av European Cancer Forum i Bryssel. Thomas Hofmarcher deltog i en paneldebatt om ”Europe’s Beating Cancer Plan progress ahead of the 2024 review” tillsammans med Michele Calabro från European Regional and Local Health Authorities och Debra Montague från Lung Cancer Europe. Thomas lyfte fram olika resulat från studier som …

IHE deltar vid ISPOR i Köpenhamn

Av annette

Den 12-15 november håller International Society for Pharmaeconomics and Outcomes Research (ISPOR) sin årliga europeiska kongress, den här gången i Danmark. Flera av IHE:s medarbetare kommer att finnas på plats och presentera studier inom olika områden. Kom gärna förbi och ta del av våra studier! Vår VD Peter Lindgren och Market Access Director Jonas Hjelmgren …