Hoppa till innehåll

Har vi råd att låta bli?

Av annette

Frågan lyfts i Socialstyrelsens webbinarium om hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor torsdagen den 11 april kl 8.30-9.30. IHE:s Katarina Steen Carlsson medverkar i ett samtal kring om effektiva verktyg, goda exempel och skillnader mellan regioner. Mer information och anmälan (Socialstyrelsen) Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand i cirka två veckor.

IHE deltar vid rundabordssamtal i Europaparlamentet

Av annette

Den 9 april 2024 deltar IHE i rundabordssamtalet ”Fighting Lung Cancer Together as Equals – a Year On” organiserad av Europaparlamentariker Cristian-Silvio Bușoi i Europaparlamentet. Thomas Hofmarcher och Bardh Manxhuka presenterar resultat från den nyligen publicerade IHE rapporten 2024:5. Denna rapport följer upp den ursprungliga Call to Action från december 2022 om att mäta behandlingsfrekvensen …

IHE Forum 2024

Av annette

Från innovation till patientnytta – hur optimerar vi användningen av ny medicin? Den 5-6 september är det dags för årets IHE Forum i Lund och i år ligger fokus på hur ny medicin når patienterna och används i sjukvården. En viktig utmaning som samhället står inför och som också kommer belysas är hur finansieringen kan …

Nätverksmöte för hälsoekonomer – 22 maj 2024

Av annette

Den 22:e maj träffas vi i Stockholm för att diskutera ”Value-based contracting (VBC) – Var är vi nu och vart är vi på väg?” Läs mer och anmälan IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i regioner/kommuner, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet.

IHE diskuterar cancervården i Österrike

Av annette

Österrikes nationella cancerplan fyller 10 år 2024. För att uppmärksamma detta jubileum åkte Thomas Hofmarcher till Wien för att presentera en bedömning av Österrikes cancervårdssystem vid evenemanget ”10 Jahre Nationales Krebsrahmenprogramm in Österreich” i Österrikes parlamentet. I en europeisk jämförelse klarar sig cancerpatienter i Österrike relativt bra, men det finns fortfarande mycket utrymme för att …

Ny publicering – Sällsynta sjukdomar

Av annette

I en ny publikation från IHE diskuteras användningen av evidens från klinisk praxis (på engelska: real world evidence; RWE) som underlag för beslut gällande subventionering av läkemedel för sällsynta sjukdomar. Författarna fokuserar på nyckelelement inom RWE såsom studiedesign och analyser, och ger förslag på hur några av de största utmaningarna kan hanteras. Läs mer