Hoppa till innehåll

Patienten i fokus på IHE Forum – TLV och patientinvolvering

Av annette

Läs intervjun med en av våra föredragshållare Anna Alassaad, senior projektledare och koordinator på TLV om hur TLV arbetar med patientinvolvering i sina processer och hur TLV vill utveckla detta. Hur arbetar TLV med patientinvolvering i sina processer? Patienter finns representerade i TLV:s beslutande nämnder och insynsrådet; bland annat är en av de sex ledamöterna …

Patienten i fokus på IHE Forum – Om att mäta individers preferenser

Av annette

Sara Olofsson, forskningsledarte och Ulf Persson, senior advisor på IHE svarar här på några frågor om att mäta individers preferenser i dag och imorgon. Hur mäter man individers preferenser idag? Idag mäter vi patienters preferenser genom att skatta hur många kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) som den genomsnittliga patienten vinner med en ny behandling. Denna mätmetod etablerades …

Patienten i fokus på IHE Forum – Audun Hågå om ökad patientmedverkan i Norge

Av annette

Audun Hågå, direktör på Statens legemiddelverk i Norge beskriver hur man förändrat medverkan av patienter och brukare i det norska prioriteringssystemet Nye metoder. Statens legemiddelverk har bland annat ansvar for metodutvärderingar på läkemedel. Vad är nytt i prioriteringssystemet Nye metoder avseende brukarmedverkan? Det är viktigt att patienter och brukare är med när viktiga diskussioner och …

Personalnytt

Av annette

IHE fortsätter växa! I juni förstärktes IHE med analytikerna Hedda Carlsson och Bardh Manxhuka. Vi säger varmt välkomna till Hedda och Bardh som båda är stationerade på vårt Lundakontor.

Rapport om demens i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet PREDEM

Av annette

Demenssjukdomar kostade det svenska samhället 81,6 miljarder kronor år 2019. Detta har beräknats i en ny rapport som finns att ladda ner på Svenskt Demenscentrums hemsida. På DN Debatt finns en nyligen publicerad artikel av författarna Oskar Frisell, Linus Jönsson och Anders Wimo om rapportens huvudresultat och vilka insatser som behövs för att Sverige ska …

Financial Times webbinarium om ny IHE rapport

Av annette

Den 8 juni deltog IHE:s Thomas Hofmarcher i ett webbinarium som anordnades av Financial Times i samband med den officiella lanseringen av IHE Report 2023:2. Rapporten visar att trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är den svårast behandlade subtypen av bröstcancer. Den står enbart för cirka 10–20 % av nydiagnostiserade fall av bröstcancer men för 30–40 % av …

Patienten i fokus på IHE Forum – Jean-Luc af Geijerstam om personcentrerad vård

Av annette

Jean-Luc af Geijerstam, GD på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, svarar här på två frågor inom analysområdet personcentrerad vård och omsorg. På vilket sätt kan patienters delaktighet bidra till utvecklingen av vården? Patienters delaktighet i sin egen hälsa och vård är en resurs som ofta förbises. Deras medskapande borde i större utsträckning tas tillvara och …