Program

 

Att vårda över gränserna
– Ett samhällsperspektiv utan stuprör

Moderator:  Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

PRESENTATIONER

PROGRAM (pdf)

Torsdag 21 april


09.00  Registrering

10.00  Introduktion 

Linus Jönsson, IHE:s styrelseordförande och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet

10.15  Vad är problemet med stuprör?

Ulf Persson, senior advisor, IHE

10.30  Att vårda över gränser – olika perspektiv

 • Vad innebär vård över regiongränserna för svensk sjukvård?
  Ida Nyström, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Gränsöverskridande vård – vad gäller mellan EU-länder?
  Eva-Lo Ighe, generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen
 • Samverkan kring äldre mellan kommun och region – ett kliniskt perspektiv
  Jan Marcusson, överläkare inom geriatrik och professor Linköpings universitet
 • Patientlagen – chimär eller verklighet?
  Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung och styrelseledamot för Forum för Health Policy

12.00  Lunch

13.15  Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna Nergårdh, regeringens fd utredare av God och nära vård

13.40  Digitalisering nytt stuprör eller lösning?

 • Digitalt datautbyte – för mer patientmakt i vården
  Nasim Farrokhnia, ordförande i E-hälsoläkarna och hälso- och sjukvårdschef på Microsoft
 • Vårddata utan stuprör – att väva samman klinisk data och resursdata
  Carolina Samuelsson, sjukhuschef för Hallands sjukhus

14.30  Paneldebatt: Sömlös vård – utformning, kliniska effekter och patientperspektiv

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Jan Marcusson, överläkare inom geriatrik och professor Linköpings universitet
Anna Nergårdh, regeringens fd utredare av God och nära vård
Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung och styrelseledamot för Forum för Health Policy

15.15  Fika

15.45  Värde över gränserna

 • Att riva barriärer – fallet Hepatit C
  Peter Lindgren, vd, IHE
 • Värdet av förebyggande åtgärder och prevention
  Ellen Wolff, hälsoekonom, Folkhälsomyndigheten
 • Industrins och sjukvårdens samarbete kring innovation
  Dag Larsson, senior sakkunnig policy, LIF

17.00  Avslutning

18.30  Middag (föranmälan)

 

Fredag 22 april


09.00  Finansiering och stuprör

 • Samarbete och behovet av prognoser för avancerade läkemedel
  Karolina Antonov, analyschef, LIF
 • Geografisk koncentration och årliga budgetramar – exemplet Skelleftesjukan
  Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
 • Att finansiera prevention – hur kan utfallsbaserade finansieringsmodeller fungera?
  Disa Hammar, skuldförvaltare, Region Stockholm Treasury

10.30  Fika

11.00 Slutdebatt: Ett fullständigt samhällsperspektiv inom hälso- och sjukvård – oavsett finansiär

Ann-Charlotte Dorange, HTA Lead, Pfizer
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet
Agneta Karlsson, generaldirektör, TLV
Peter Lindgren, vd, IHE
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

12.00  Lunch och avslutning