Program

Bot och precision
– Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel?

PROGRAM (PDF) Reviderat program

PROGRAM (PDF)

6 september


10.00 Introduktion

Bengt Jönsson, professor emeritus, Handelshögskolan, samt styrelseordförande, IHE

10.15 Nya möjligheter, nya utmaningar – läkemedel för bot och precision

Pontus Blomberg, verksamhetschef vid Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), docent Karolinska Institutet

10.45 Diagnostik för bot och precision – möjligheter och visioner

 • Typ 2 diabetes fem undergrupper- ett steg mot individualiserad behandling
  Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi, Diabetescentrum, Lunds universitet
 • Datoriserad bildanalys för säkrare diagnostik vid prostatacancer
  Anders Bjartell, professor i urologi, Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Information i blodet-IMMray™ PanCan-d för diagnos av tidig pankreascancer 
  Linda Mellby, Development Director, Immunovia AB

12.15 Lunch

13.30 Botande eller nästan botande läkemedel – möjligheter och visioner

 • Behandling av Skelleftesjukan och annan amyloidossjukdom med ”gene silencing”
  Ole Suhr, professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Norrlands universitetssjukhus
 • Botande Car-T: Genterapi mot leukemi och lymfom
  Gunilla Enblad, professor i onkologi, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet  och överläkare Akademiska sjukhuset
 • Individanpassade och botande läkemedel – Hur påverkar det klinikarbetet? 
  Mef Nilbert, professor i onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet samt forskningschef, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekempelse

15.00 Paus

15.30 Avancerade terapiläkemedel – ett företagsperspektiv

Allan Ertmann Karlsen, Vice President for Stem Cell Research, Novo Nordisk

16.00 Värdet av bot, precision och diagnostik

 • Hur ser TLV på värdet av botande terapier och diagnostiska tester?
  Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
 • Paneldebatt: Värdet av botande läkemedel, precision och diagnostik
  Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet
  Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
  Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
  Allan Ertmann Karlsen, Vice President for Stem Cell Research, Novo Nordisk

17.00 Avslutning

19.00 Middag på Grand Hotel

 

7 september


9.00 Från kliniska resultat till hälsoekonomi

 • Klinisk evidens för läkemedel med begränsad behandlingstid, men långsiktiga effekter
  Mats Jerkeman, professor i onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Projektledare vid Lymfom – klinisk forskning, Lunds universitet samt överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Botande läkemedel. Exemplet Car-T ur ett hälsoekonomiskt perspektiv
  Ola Granström, Director Market Access and Reimbursement, Gilead Sciences Nordic
 • Hälsoekonomiska aspekter av immunoläkemedel och PD-1
  Christoffer Holmberg, Access Strategy Lead, Nordics, Bristol Myers-Squibb

10.30 Paus

11.00 Från kliniska resultat till hälsoekonomi (fortsättning)

 • Hur värderar vi och betalar vi för bot? Affordability, den nya barriären
  Ulf Persson, senior advisor, IHE

11.30 Slutdebatt: Hur hantera kostnadseffektiva läkemedel när pengarna inte räcker?

Anders Blanck vd, LIF
Kristina Hagström, hälsostrateg Skandia
Gerd Lärfars, docent, ordförande, NT-rådet
Ulf Persson, senior advisor, IHE
Jesper Petersson, verksamhetschef och docent, Verksamhetsområde neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus

12.15 Lunch och avslutning

Moderator: vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom