Hoppa till innehåll

Övriga nätverk och samarbeten

En förutsättning för IHE:s aktiviteter är att personalen deltar i nationella och internationella nätverk,  samarbetsprojekt och konferenser.  Aktiv medverkan bidrar till att IHE:s hälsoekonomiska kompetens håller hög nivå, hela tiden utvecklas och att identifiera aktuella frågeställningar. Genom samarbetsprojekt, nätverk och medverkan i konferenser sker utbyte av kunskap som främjar metodutveckling.